Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу – українська

На виконання Конституції України, законів України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної мовою освітнього процесу є державна мова.

Окрім цього, згідно із статтею 9 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники.

У зв’язку з цим в Угрівському НВК застосовується державна мова в робочий час педагогічними та іншими працівниками.

Державна мова  використовується в рамках освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять з навчальних предметів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними мовами), у спілкуванні вчителів та іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою.