Перелік освітніх компонентів передбачених освітньою програмою